Skal du gifte deg? - Borgerlig vigsel

Enebakk kommune har vigselsrett, og det er både politikere og politisk uavhengige som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest 

Det første dere må gjøre er å skaffe en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene. Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. 

Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet dere tenker å gifte dere.

Bestill prøvingsattest på Skatteetaten.no

Bestill vigsel

Når prøvingsattesten er i orden, tar dere kontakt med kommunen for å avtale tid for vigsel.

Fyll ut skjema og send prøvingsattesten til oss

Har du ikke mulighet til å fylle ut skjema, kan du ta kontakt med oss på e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Når og hvor kan vi gifte oss?

Vigsler i Enebakk rådhus kan avtales på hverdager i tidsrommet 10:00-13:00.  
Har dere ønsker om andre tidspunkt eller steder, kan seremonien avtales mer detaljert med den som skal vigsle.

Hvem kan vigsle?

I Enebakk utføres vigsler av ordfører/varaordfører. Ønsker du en politisk uavhengig vigsler, har HR-sjef og kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole vigselsrett. De fleste av kommunestyrets representanter har også vigselsrett.

Hvordan foregår en vigsel?

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner over 18 år må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Enebakk kommune stille med vitner.

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Ønsker dere dette, gi oss beskjed om dette på forhånd. 

Vigselformularet kan leses på engelsk ved behov. Opplys om dette når dere kontakter oss. Har dere behov for tolk, er brudeparet selv ansvarlig for å skaffe dette.

Hva skjer videre?

Alle som gifter seg, mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Altinn.

Trenger du en vigselsattest på papir, eller ønsker du en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hva koster det?

Borgerlig vigsel i Enebakk kommune er gratis.

Lykke til!