Pris og betaling i barnehage

Barnehageplass koster opptil 3000 kroner i måneden. I kommunale barnehager kommer matpenger (kostpenger) på 365 kroner i tillegg, altså totalt 3 365 kroner. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få lavere pris.
 

Pris for barnehageplass og mat

Du betaler for barnehageplass 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Foreldrebetalingen dekker barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg og vil dekke lunsj fire dager i uka og melk for alle dagene.

De private barnehagene velger selv hva de vil ta i kostpenger, men prisen kan ikke være høyere enn barnehagens kostnader for maten.

Priser kommunale barnehager

Betalingssatser i barnehage
Foreldrebetaling Sats
Sats pr. måned 3 000 kroner
Kostpenger pr. måned 365 kroner (pr. 1.1.24)
Totalpris: 3 365 kroner

Hva er redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage?

Foreldrebetaling for barn i barnehage skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede inntekt per barnehageplass. En husholdning defineres som ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Husholdninger med en samlet inntekt under kr 598 825 kan få redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Du må dokumentere din inntekt ved å legge ved kopi av siste skattemelding fra skatteetaten.

Søk redusert foreldrebetaling i barnehage

NB! Du kan ikke søke redusert foreldrebetaling i SFO i samme skjema.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert pris for søsken

Har du flere barn i barnehage, får du søskenrabatt. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune. 

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover (til og med 31.07.2023)
  • Tredje og flere barn gratis fra 01.08.2023

Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.