Kontakt barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Den kommunale barnevernstjenesten skal følge nøye med i de forhold barn lever i, og har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn.

Kontakt oss

Besøksadresse 

Familiens Hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk

Postadresse 

Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk