Kontakt barnevernsvakta

Barnevernsvakta hjelper familier i krise som trenger hjelp raskt på ettermiddag- og kveldstid og i helgene. Barnevernsvakta har akuttberedskap og er tilgjengelig når barnevernstjenesten har stengt.

Hvem kan ta kontakt?

Vi er tilgjengelig på telefon 917 19 615 fra kl. 15:30 til kl. 08:00 på hverdager og hele døgnet i helger og på helligdager.

Enebakk kommune er en del av barnevernsvakta i Follo.

Ta kontakt med oss om du selv er utsatt for, eller kjenner til barn og ungdom som er utsatt for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Sterk konflikt mellom foreldre
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifting

Hva kan du få hjelp til?

Barnevernsvakta hjelper familier i krise og som trenger akutt bistand. Barnevernsvakta gir også råd og veiledning.

Alarmtelefonen for barn og unge

Er du mellom 7-18 år og trenger hjelp eller kjenner noen som har det vanskelig? Da kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge. Der vil du komme i kontakt med en voksen som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Telefonnummeret er 116 111.

Det er gratis å ringe.

Du finner også en chat på 116111.no