Bytte skole

Ønsker du at barnet skal gå på en annen skole enn skolen barnet tilhører, kan du søke om det.

Slik søker du

Du kan søke om å bytte til en annen skole ved å bruke skjemaet under. Hvis søknaden blir godkjent må du som foresatt betale skoleskyssen selv.

Søk om å bytte skole

Skolebytte når eleven har delt bosted

Ved delt bosted må begge foresatte samtykke til skolebytte. Last opp dokumentasjon som vedlegg i skjemaet over. Dokumentasjonen må være fysisk signert av begge foresatte.  

Søknadene blir behandlet av skoleadministrasjonen. Ønske om midlertidige endringer blir behandlet av rektor ved den aktuelle skolen.

Søknadsfrist og svar

Ønsker du å bytte skole ved oppstart i 1. trinn eller overgang til ungdomsskolen er fristen for å søke 1. desember året før. Du vil få svar på søknaden innen utgangen av desember.

Ønsker du å bytte skole midt i grunnskoletida er det ingen søknadsfrist.

Hvordan vurderes søknaden?

Utgangspunktet er at elever går på skolen som ligger i den skolekretsen de bor i. Om du søker om å bytte skole tar vi hensyn til disse punktene:

  • Er det plass på skolen eleven ønsker å bytte til? De som bor i kretsen, har førsteprioritet på plassen
  • Har eleven søsken som allerede går på skolen i kretsen det søkes om?
  • Avstand til skolen
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold