Starte på skolen

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de hører til.

Velkommen til Enebakk-skolen for 1.-klassinger!

Våren før skolestart sender skolene vedtaksbrev om tildelt skoleplass til barnas foreldre. Da inviteres også barn og foreldre til innskrivingsdag, som er et kort møte med rektor.

Innskrivning i grunnskole

Foreldre/foresatte inviteres til foreldremøte i oktober året før skolestart, og i mai. 

Alle førskolebarna inviteres til skolebesøk sammen med barnehagene i juni. Da får de møte noen av lærerne og får oppleve et par timer i klasserommet.

Søk plass på SFO

Les mer og søk plass på SFO

Hvilken skolekrets tilhører jeg?

Enebakk kommune er delt inn i følgende grunnkretser:

Ytre Enebakk grunnkrets

Alle elever folkeregistrert på adresse med postnummer 1914

Nærskoler:

  • 1.-7. trinn Ytre Enebakk skole
  • 8.-10. trinn Mjær ungdomsskole

Kirkebygden grunnkrets

Alle elever folkeregistrert på adresse med postnummer 1912

Nærskoler:

  • 1.-7. trinn Kirkebygden skole
  • 8.-10. trinn Enebakk ungdomsskole  

Flateby grunnkrets

Alle elever folkeregistrert på adresse med postnummer 1911

Nærskoler:

  • 1.-4. trinn Hauglia skole
  • 5.-7. trinn Stranden skole
  • 8.-10. trinn Enebakk ungdomsskole

Les mer om grunnkretser og skoletilhørighet for grunnskolen i Enebakk kommune (PDF, 205 kB)

Har du problemer med å finne hvilken skolekrets du tilhører? Ta kontakt med oppvekstkontoret, så får du hjelp til å finne riktig skolekrets: postmottak@enebakk.kommune.no

Innflyttere til Enebakk kommune?

Er du ny i Enebakk kommune? Ta kontakt med skolen barnet tilhører, eller oppvekstkontoret: postmottak@enebakk.kommune.no