Omsorgsbolig

Enebakk kommune har omsorgsboliger i Kirkebygda (Ignatun). Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger nært knyttet til hjemmesykepleiens base. Beboer betaler vanlig husleie og tildeles tjenester etter enkeltvedtak.

Hva tilbyr vi?

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål. Boligene er lokalisert i Kirkebygda, Ignatun. Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv.

Hvem kan få omsorgsbolig?

Du som har et omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og som er bosatt i Enebakk kommune. Tildeling av omsorgsbolig er ment å utsette, hindre eller erstatte innleggelse i institusjon. Alternative tjenester skal være vurdert og prøvd ut.

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester
 
Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Tildelingskontoret
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Du kan også søke ved å sende en e-post til Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Du betaler ordinær husleie. Strøm og oppvarming er ikke inkludert i husleien.

Informasjon om husleie kan fås ved henvendelse til boligkontoret: bolig@enebakk.kommune.no

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Når omsorgsbolig er innvilget vil boligkontoret ta kontakt for avtale om overtagelse av leilighet og underskrivning av husleiekontrakt.

Har du spørsmål om husleie, vedlikehold eller andre ting i forbindelse med leieforholdet, ta kontakt med boligkontoret.

E-post: bolig@enebakk.kommune.no

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tildelingskontoret, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.