Leie av mini-flerbrukshaller og gymsaler

Du kan leie kommunale lokaler som fast leie for et skoleår av gangen, eller du kan leie til et enkelt arrangement. For all utleie skal det inngås en leieavtale.

Hvilke opplysninger må du oppgi?

  • Organisasjonens/virksomhetens formelle status, oppbygging og målgruppe.
  • Beskrivelse av den aktiviteten som skal gjennomføres. Det vil si tiltakets art og målgruppe/reelle brukere tilknyttet det aktuelle lag eller gruppe som skal benytte lokalet.
  • Tid og periode/varighet for låneforholdet, herunder eventuelle alternative dager og tidspunkter.
  • Informasjon om de/den ansvarlige for planlegging av tiltaket og for gjennomføring. 

Fast leie

Sesongleie gjøres gjennom GIBBS, se lenker til hvert enkelt lokale.

For fast leie av andre lokaler på skolene enn gymsalene skal søknader om fast leie rettes til den enkelte skole.

Tilfeldig leie

Søker må være over 18 år.

Hva koster det?

Lokaler timepris

Lokaler timepris
Lokaler timepris Sats Merknad
Herredstyresalen pr. time, kun hverdager 450 kroner
Kjøkken rådhuset: oppvask/rengjøring pr. time 370 kroner Minimum én time
Hallene pr. bane/pr. time 730 kroner
Gebyr for tap av nøkler eller nøkkelkort 530 kroner
Klasserom 170 kroner
Store undervisningslokaler 340 kroner
Gymsaler 340 kroner
Treningsrommet i Enebakkhallen. Pris pr. lag for tilgang 1 t. pr. uke 1 090 kroner
Skolekjøkken 170 kroner
Renhold av skolekjøkken etter utleie, pr. time 370 kroner Minimum én time
Ekstra oppvarming av lokaler utenom vanlig leietid 170 kroner Gjelder alle lokaler
Ekstra renhold av haller og lokaler Faktiske kostnader

Leie lokaler dagpris

Leie lokaler dagpris
Lokaler dagpris Sats Merknad
Herredstyresalen dag/kveld, helger 3 700 kroner
Herredstyresalen dag/kveld, hverdager 2 070 kroner
Formannskapssalen 730 kroner
Rausjø skole 730 kroner Renhold av leietaker
Hallene pr. døgn 7 350 kroner
Hallene pr. helg 14 595 kroner