Jakt og fiske

Jakt i Enebakk kommune organiseres av de enkelte grunneiere og grunneierlag. Alle som skal jakte må ha tillatelse fra grunneier, og ha betalt jegeravgift. Avgift betales etter krav fra jegerregisteret. For å jakte og fiske trenger du henholdsvis jakt- og fiskekort.

Fiskekort

På nettsidene til iNatur kan du enkelt kjøpe kort til aktiviteten og stedet du ønsker å fiske.

Der finner du informasjon om stedet, arter, kontaktinformasjon og mer. Fiskekort selges av grunneierne av de ulike stedene.

Jakte i Enebakk kommune

Om du ønsker å jakte i kommunen må du ta kontakt med et grunneier- eller utmarkslag.

Enebakk Jeger- og Fiskerforening (EJFF) disponerer jaktrett på småvilt og rådyr på det meste av Enebakk kommunes eiendom i Ytre Enebakk. Medlemmer i EJFF kan jakte der etter foreningens egne regler. EJFF selger selv jaktkort på småvilt og rådyr.
 
Storviltjakt i Vik/Vestby skog annonseres ved hver ny driftsplanperiode ut i Enebakk avis med mulighet for innenbygds jegere til å gi bud på jakta. Tilbud på storviltjakt sendes skriftlig til kommunen: postmottak@enebakk.kommune.no
 
Rausjømarka Jeger- og Fiskerforening og Enebakk Jeger- og Fiskerforening har avtale med Oslo kommune om leie av elgjakt i Oslo kommunes eiendom i Enebakk.

Lover, regler og jakttider

Gjeldende regler for stedet du kjøper jakt- og fiskekort til finner du på nettsidene til iNatur, under hver enkelt grunneiers beskrivelse. 

Jakt- og fangsttider varierer mellom art og område. Oppdatert informasjon om jakt- og fangsttider finner du i forskriften om jakt- og fangsttider.

Jegerprøve

For å jakte må du ha bestått jegerprøven. Jegerprøvekurs avholdes av Enebakk Jeger- og Fiskerforening. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.

På Miljødirektoratets nettsider kan du lese mer om hvor du kan ta jegerprøven.

Ved andre spørsmål om jegerprøven kan du ta kontakt med viltforvalter Stein Rosten, stein.rosten@enebakk.kommune.no