Kulturprisen

Kulturprisen gis til noen som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Hvem kan få prisen?

Mottakeren av prisen må ha en tilknytning til Enebakk og ha gjort en betydelig innsats for å fremme kulturarbeidet i kommunen.

Prisen kan deles ut til:

  • kunstnere
  • musikere
  • idrettsutøvere
  • lag og foreninger
  • organisasjoner 

Hva får mottakeren av prisen?

Kulturprisen består av et pengebeløp og et diplom. Prisen kan, når mottager ønsker det, være et kunstnerisk arbeid. Hvis prisen et år blir delt, skal hver prisvinner ha lik del av prisen. Prisvinner rår selv fritt over prisen.

Slik foreslår du kandidater

Foreslå kandidat til kommunens kulturpris

Forslaget bør inneholde følgende informasjon:

  • navn på kandidat
  • hvorfor personen fortjener prisen
  • kandidatens tilknytning til Enebakk
  • eventuelle lenker til medieoppslag, videoer og lignende

Dersom du ikke benytter digitalt skjema, kan forslaget sendes på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no - Merk e-posten "Kulturprisen".

Frist for å foreslå kandidater

Neste tildeling av Enebakk kommunes kulturpris er i 2025. Det vil komme informasjon på denne siden om frist for å komme med innspill til kandidater.

Hvordan kåres en vinner?

Alle forslag blir lagt frem for det politiske utvalget for kultur, oppvekst og skole (KOS) som bestemmer hvem som får prisen. Prisen blir vanligvis delt ut på siste møte i Kommunestyret før sommerferien.