Driftstilskudd - grunnstønad til organisasjoner

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge kan søke kommunen om grunnstønad.

Hvem kan motta driftstilskudd - grunnstønad til organisasjoner?

Grunnstønad kan søkes av frivillige lag og foreninger i Enebakk med medlemmer til og med fylte 19 år. Tilskuddet er ment å skulle gå til ordinær drift av en organisasjon.

Laget eller foreningen må:

 • ha årsberetning og regnskap fra forrige år
 • ha sin virksomhet i Enebakk kommune
 • ha en demokratisk styringsform som sikrer medlemsmedvirkning; eget styre, regnskap og medlemslister
 • ha forpliktet seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement 

Det gis ikke støtte til:

 • kommersielle klubber
 • organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-, lønns- eller politiske interesser
 • organisasjoner som ikke er åpne for alle
 • yrkes-, elev- eller studentorganisasjoner
 • lag og foreningers regionale- eller fylkesledd
 • drift av eiendommer eller anlegg som ikke er kulturbygg 

Slik søker du

Søk om tilskudd til:

 • drift og vedlikehold av kulturbygg
 • drift og vedlikehold av lekeplasser
 • grunnstønad sang, dans, musikk, teater
 • grunnstønad humanitære organisasjoner
 • grunnstønad til idrettsorganisasjoner

Du søker om kulturmidler ved å fylle ut digitalt søknadsskjema:

Søk om driftstilskudd
 
I skjemaet må du opplyse om antall medlemmer. I tillegg til annen dokumentasjon må du også legge ved budsjett for inntekter og utgifter, samt årsmøtereferat.

Dersom du ikke kan søke på digitalt skjema, kan du søke ved å fylle ut et av skjemaene under.

For søknad om grunnstønad til idrettsorganisasjoner, drift og vedlikehold, må du bruke skjemaet under.

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til idrettsorganisasjoner, drift og vedlikehold (DOCX, 17 kB)

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til frivillige organisasjoner - sang, musikk, dans, drama, andre (DOCX, 14 kB)

Søknadsskjema tilskudd - drift, vedlikehold av kulturbygg og lekeplasser (DOCX, 16 kB)

Søknad sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april hvert år.

Hva skjer med søknaden?

Kulturadministrasjonen foretar tildeling. Svar på søknad kan forventes i løpet av juni.