Den gamle brannstasjonen i Kirkebygda ligger nå til salgs

Eiendommen har tidligere huset ulike former for virksomhet, både emaljeverk og brannstasjon, lokaler for Enebakk skyteklubb, ungdomsklubb, og som lagerlokaler. For tiden benyttes garasjene av Røde kors.

Ekebergveien 48 i Kirkebygda - Til salgs

Næringseiendommen består av 2.433 m^2 tomt, og 746 m^2 bygningsmasse, og har stort utviklingspotensial.

Eiendommen er nylig regulert til sentrumsformål, som åpner for benyttelse til både nærings- og boligformål.

Se fullstendig annonse på finn.no