Endringer i eFaktura-rutiner hos banken

Vi får for tiden mange henvendelser om endring i eFaktura-rutinene hos bankene.

Nets Mastercard og bankene i Norge har skrotet eFaktura versjon 1.0. 

Det innebærer en del endringer.  Blant annet kan man ikke lengre motta eFaktura utstedt i navnet til noen andre.  Det er eFaktura Norge som har vedtatt endringen.   Det er i praksis alle banken i Norge og Nets/Mastercard (tidligere bankenes betalingssentral). Kommunen har ingen mulighet til å påvirke dette. 

Det står mer om eFaktura-ordningen her

F.o.m 18.03.2024 sjekkes det ikke lenger mot de gamle eFaktura-referansene. 

OBS! 

  • Siden det ikke lenger sjekkes mot de gamle efaktura 1.0 avtalene, vil de som tidligere hadde efaktura "på vegne av" nå ikke lenger kunne motta denne.  
  • Fakturaen vil bli sendt til den som faktisk eier fakturaen. 
  • Ønskes det likevel å motta efaktura “på vegne av”, må fakturamottaker ta kontakt med sin bank for å finne ut hvilke muligheter banken tilbyr. 

Dersom du har spørsmål om purring, inkassovarsel, betalingsoppfordring eller lignende, ta kontakt med Kapitalkontroll på telefon 22 12 00 77 eller mail: kk2@kapitalkontroll.no