Pårørendeskolen i Follo - for pårørende til personer med demenssykdom

Nye kurs for pårørende til personer med demenssykdom i regi av Follokommunene høsten 2023 er klare.

Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er

  • Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
  • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Hvem kan delta?  

Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Kurs på dagtid i Enebakk høst 2023

Pårørendeskolen i Enebakk (Vågliveien 7, 1914 Ytre Enebakk) kl. 11:00 - 14:00.

  • 12. oktober – sykdomslære v/ overlege Peter Bekkhus-Wetterberg
  • 19. oktober - kommunikasjon, sorg og mestring v/ høgskolelektor PhD Kari Lislerud Smebye
  • 26. oktober – helsejuss + Nasjonalforeningen 
  • 2. november: velferdsteknologi v/ ergoterapeut Øystein Dale. Pårørendehistorie v/ Elisabeth Gustavson

Pris: 300 kroner pr. deltager (Vipps/kontanter ved oppmøte).

Påmelding

For å melde deg på sender du SMS eller e-post til:

Synnøve Ask Kowalczyk, tlf. 457 26 310, e-post: synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no eller
Kerstin Dahlbo Haukeland tlf. 928 24 941, e-post: kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.kommune.no

I påmeldingen din trenger vi navn, adresse, telefonnummer, e-post, og om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon?