Tilbud om influensavaksine til barn i alderen 0-16 år - i risikogruppen

Enebakk helsestasjon tilbyr influensavaksine til barn som tilhører risikogruppen.

De fleste barn og unge tåler influensa godt, men noen barn og unge kan bli alvorlig syke som følge av influensaviruset. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler derfor barn i risikogruppen å ta influensavaksine. Det er nødvendig med samtykke fra begge foresatte i forbindelse med vaksinering.

Er du usikker på om ditt barn er i risikogruppen?

Samtykkeskjema og mer informasjon finner du på FHI sine nettsider

Les mer om influensavaksine til barn (fhi.no)

Pris pr vaksine er 200 kroner.

For avtale om vaksinering eller eventuelle spørsmål, ta kontakt med Enebakk helsestasjon på telefon 64 99 22 10 mandag - torsdag 08.00-11.00 og kl. 12.30-14.00.