Utbyggingsavtale for offentlig ettersyn - Nylende park

Fremforhandlet utbyggingsavtale for gjennomføring og bygging under reguleringsplanen Nylende park, legges med dette frem for offentlig tilsyn jfr. Plan- og bygningsloven § 17-4 annet ledd.