Vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune

Flateby vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA innfører vanningsrestriksjoner i perioden 15 mai til 15. september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

  • Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.
  • Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag mellom kl 19.00 og 21.00.
     
  • Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2” slangekran i vanningstidene.
  • Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.
  • Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillat utenom vannings-tidene.
  • Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.
  • Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom forsynings-situasjonen krever dette.
Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA
tlf: 64 92 72 00
e-post: post@enebakkvann.no
www.enebakkvann.no

Flateby vannverk SA
tlf 64 92 36 50
e-post: post@flateby-vannverk.no
www.flatebyvannverk.no