Velkommen til Flateby barnehage!

Vi er en barnehage med 5 avdelinger, fordelt på to hus på hver sin side av veien. Utenfor småbarnsavdelingen har vi vår egen nye gapahuk.

Hei, kjære du!

Flateby Barnehage tilbyr åpen barnehage hver torsdag kl. 9.00-11.30, i mai og juni, for barn som har fått barnehageplass hos oss til høsten. Da kan dere og barnet deres komme en tur i barnehagen for å leke. Vi kan bli litt kjent med dere, dere kan bli litt kjent med oss, og barna kan få en trygg og god tilvenning til barnehagen.   

Vi holder også et foreldremøte for nye foreldre 6. juni kl. 19.00. for nye foreldre.