Om barnehagen

Flateby barnehage ligger i rolige omgivelser i Skaugveien på Flateby. Barnehagen ble bygget i 1974 og utvidet i 2006/2009.

Vi er en barnehage med 5 avdelinger, fordelt på to hus på hver sin side av veien. Utenfor småbarnsavdelingen har vi vår egen nye gapahuk.

Avdelinger

  • Måne: 9 barn og 3 voksne
  • Sol: 17 barn og 3 voksne
  • Stjerne: 19 barn og 3 voksne
  • Pluto: 12 barn og 4 voksne
  • Mars: 12 barn og 4 voksne

Kontaktinformasjon til avdelingene

Mat

Barnehagen serverer varmmat 2 ganger i uken, grøt/suppe 1 gang i uken, brødmat 1 gang i uken og 1 dag i uken har vi matpakkedag.

Barnehagens visjon og verdier

Barnehagens visjon er «porten til det gode liv»
Barnehagens verdier er trygghet, glede og utvikling.
Når man er trygg og føler glede kan man også utvikle seg.

Vi er opptatt av å være ute og bruke naturen og nærmiljøet i all slags vær og vi bruker barnehagens kuperte terreng som vi kaller “skogen” vår. Uteområdet vårt utfordrer barna til å bruke kroppen aktivt og til å utvikle god kroppsbeherskelse.

Satsingsområder

Barnehagen har dette barnehageåret lek og språk som satsningsområder. Barnehagen samarbeider med Oslo Met om kompetanseheving på språk, tekst og kommunikasjon. I tillegg er personalet opptatt av barnas trygghet, medvirkning og selvstendighet.

Personalet tar utgangspunkt i at barn er kompetente individer med medfødt evne og vilje til samspill og utvikling. Vi bruker teorien fra trygghetssirkelen i vårt daglige arbeide med barna. 

Flateby barnehage - Barnehagefakta 

Vedtekter for kommunale barnehager i Enebakk kommune