Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid

Akutt hjelp

Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Legevakt 116 117
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Tjeneste Telefon kveld, helligdager og helg Ordinær dagtid
Avløpsvakt 951 73 779 64 99 20 00
Brann 110 64 85 10 00
Byggvakt 64 99 20 20 64 99 20 00
Brøyting og strøing: Flateby og Kirkebygda 927 72 927 927 72 927
Brøyting og strøing: Ytre Enebakk 64 94 66 54 64 94 66 54
Brøyting, salting/strøing: Dalefjerdingen 480 98 860 480 98 860
Brøyting, salting/strøing: riks- og fylkesvei 23 17 45 45 23 17 45 45

Vil du varsle oss om feil, manglende brøyting eller strøing på kommunale veier kan du sende e-post til veidrift@enebakk.kommune.no

Barn og unge/krisesenter

Barn og unge/krisesenter
Tjeneste Telefonnummer Ordinær dagtid
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern 917 19 615 64 99 22 90
Psykisk helse- og rustjeneste vakttelefon 904 75 609
Krisesenter Follo 64 97 23 00
Krisesenter Romerike 66 93 23 10
Familievernkontoret Follo 64 91 46 60
Familievernkontoret Lillestrøm 466 16 830

Veterinær og vilt

Veterinær og vilt
Tjeneste Telefonnummer
Veterinærvakt Follo 488 86 980
Husdyr angrepet av rovvilt: statens naturoppsyn 994 44 509
Mattilsynet 22 40 00 00
Skadet/påkjørt vilt - politiet 02 800
Skadet/påkjørt vilt - viltvakt Enebakk 482 75 288

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie
Tjeneste Telefonnummer Ordinær dagtid
Hjemmesykepleie 909 57 858 64 99 22 60

Har du akutt behov for hjelpemidler skal du kontakte hjemmesykepleien.

Har du fått strømbrudd?  

Sjekk Norgesnett sitt strømbruddkart for å søke etter grunnen til strømbruddet 

Har du spørsmål kan du ringe Norgesnett sin døgnåpne driftssentral: 21 49 25 06 

Er vannet borte? Lukter det rart eller har du dårlig trykk? 

Kontakt vannverkene