Vann

Vannforsyningen i Enebakk utføres av de to private vannverkene Flateby vannverk og Kirkebygden & Ytre Enebakk vannverk.

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Kontakt vannverkene om du har spørsmål om vann, vanning, vannmåler, tilknytning og gebyrer. På vannverkene sine hjemmesider finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Vannverk i Enebakk

Brønn - privat vannforsyning

Er drikkevannet trygt og rent?

Vi anbefaler at du jevnlig tar en kvalitetskontroll av brønnvannet/borevannet ditt. Ta kontakt med et laboratorium som vil hjelpe deg med prøveflasker og analyser. Det er du som brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale for laboratorieundersøkelser. 

Ved forurenset brønnvann ta kontakt med Miljørettet helsevern.  

Deler du brønn med naboen?

Brønner som gir drikkevann til mer enn en boenhet (helårsbolig/fritidsbolig), skal registreres hos Mattilsynet.

Registrer brønn hos Mattilsynet

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet på kartet, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Det skal kun registreres ett skjema per brønn/borebrønn. 

Kravet om registrering er hjemlet i drikkevannsforskriften § 17.