Årsrapport og årsregnskap

Kommunedirektøren legger hvert år fram årsrapport og årsregnskap.

Årsrapport

I årsrapporten gir kommunedirektøren et overblikk over status for kommunen etter året som var - med vurdering av måloppnåelse, økonomisk resultat og påpekning av viktige aktiviteter og hendelser, både på overordnet nivå og innenfor de ulike sektorer. Dokumentet inneholder også aktuell statistikk med analyse.

Årsregnskap

Årsregnskapet legges fram og behandles parallelt med årsrapporten.