Priser og gebyrer 2024

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for tjenester i kommunen.

Alkohol og tobakk

 

Helse og omsorg

Kultur, oppvekst og skole

Leie - kommunale lokaler

Servicetorg - tjenester

Teknisk og eiendom

Fritak for kommunale eiendomsgebyrer