Personvernombud

Personvernombudet i Enebakk kommune arbeider med å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern.

Hva er et personvernombud?

Personvernombud er en ressursperson, og litt vaktbikkje, som hele tiden har personvernets beste i mente. Ombudet skal hjelpe kommunen med å sette personvern høyt på agendaen både i det daglige og i nye prosjekter, og skal være behjelpelig med å gi råd og veiledning for både ansatte og kommunens innbyggere.

Kontakt personvernombudet

Personvernombudet i Enebakk kommune er Jan Øyvind Heldahl.