Endre eller si opp barnehageplass

For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen din, bruker du samme portal som da du søkte om plassen.

For å gjøre endringer må du logge inn med ID-Porten, slik at du får tilgang til dine opplysninger. Hos enkelte private barnehager, kreves det oppsigelse på eget skjema levert til barnehagen. Sjekk om dette gjelder din barnehage.

Endre eller si opp barnehageplass

Etter du har gjort endringene du ønsker, behandler vi saken fortløpende og gir deg tilbakemelding på e-post eller brev.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden varierer fra barnehage til barnehage.

Oppsigelsestid kommunale barnehager

  • Hos de kommunale barnehagene er oppsigelsestiden én måned fra den 1. i påfølgende måned. Oppholdsbetalingen løper for hele oppsigelsestiden. Dersom plassen skal endres eller sies opp må dette skje før 15. februar. Dersom plassen sies opp etter 1. april, må man betale ut barnehageåret, t.o.m. 15. august. Unntak fra dette kan skje etter individuell behandling av skriftlig søknad.

Oppsigelsestid private barnehager

  • Hos de private barnehagene varierer oppsigelsestiden. Fristen er definert i den enkelte barnehages vedtekter.

Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil få beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.