Søk barnehageplass

Du kan søke barnehageplass hele året, men frist for hovedopptaket er 1. mars.

Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke om plass i 5 barnehager i prioritert rekkefølge.

Søk barnehageplass

Søkere fra Enebakk kommune anbefales å logge inn med ID-porten.
På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.

Søkere fra utenfor Enebakk kommune søker uten å logge inn.
Du vil bli bedt om å oppgi ditt eget og barnets fødselsnummer. Du kan logge inn etter å ha registrert søknaden for å lagre kontaktopplysningene dine.

Søknadsfrist 

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året. 

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende. 

Tilbud om plass 

Når du får tilbud om plass, mottar du en SMS og en e-post med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet.

Har du søkt før 1. mars vil du få svar i løpet av mars og april.

Du har tre valg når du får tilbud om barnehageplass

  • Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
  • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
  • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass før 1. mars og som er født før 1. desember året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass kan oppfylles på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
  3. Barnet får tilbud om en annen barnehage i kommunen.

Om du ikke fikk oppfylt førsteønsket, kan du få stå på venteliste og flyttes dit om det blir ledig plass.

Hvilken barnehage bør jeg velge?

I kommunen vår finnes det 10 barnehager, både private og kommunale.

Når du skal velge en barnehage kan det være relevant å få oversikt over dette:

  • Beliggenhet
  • Faglig innhold og satsingsområder (finnes i årsplanen)
  • Opptakskriterier for private barnehager

Her finner du informasjon om alle barnehagene våre og kontaktinformasjon.

Klage på tildeling eller avslag

Dersom du ikke har fått tildelt ditt første- eller andrevalg, eller fått avslag på overføring til annen barnehage, kan du sende oss en klage.

Send klage på tildelt barnehageplass til postmottak@enebakk.kommune.no 

Klagen blir sendt til barnehagekontoret og behandles fortløpende.