Voksenopplæring

Har du behov for opplæring i hele fag eller kanskje bare i noen grunnleggende ferdigheter? Voksenopplæring er gratis og skal tilpasses ditt behov. Du kan delta for å få yrkeskompetanse eller for å skaffe deg et grunnlag for videre utdanning.

Har du spørsmål?

Vibeke Nordahl Holte, rådgiver kultur-, oppvekst og skole (KOS)
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no  
tlf. 64 99 20 00