Nav Enebakk

NAV har åpent hele døgnet på nav.no  

Telefonnummer: 55 55 33 33 (åpningstid hverdag mellom kl. 09:00 -15:00) 

Åpningstider publikumsmottak

Kontoret har åpent for avtalte timeavtaler hver dag fra kl. 09:00 – 15:00.

Dropp-inn: hver tirsdag og fredag fra kl. 12:00 – 14:00.

Post- og besøksadresse: Familiens Hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk

Ditt NAV

NAV har egen tjeneste som kalles "Ditt NAV". Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester.

Hva kan NAV Enebakk hjelpe deg med?

Har du behov for rådgivning eller veiledning, kan vi hjelpe deg på følgende områder: 

Kontaktinformasjon NAV Enebakk

Kontaktinformasjon NAV Enebakk
Tjeneste Navn Telefonnummer
Sosial vakttelefon 953 65 434
NAV-leder Lale Guney 938 73 375
avdelingsleder Tove Holand 920 35 531
Sykefraværsoppfølging Aldona Hoxaj (fagleder) 920 36 755
Sykefraværsoppfølging Linda Moe 412 83 371
Sykefraværsoppfølging Jorunn Arnesen 412 79 842
Sykefraværsoppfølging Zhian Moradi 955 54 759
AAP Emilie G. Fløtten 960 43 087
AAP Jonna Hoxha (fagleder) 920 56 105
AAP Ekaterina Lindsetmo 920 39 369
AAP Beate Sjølie 412 80 829
Arbeidssøkere Wigdan Ismail 412 82 661
Markedskontakt, arbeidssøkere, permitteringer og masseoppsigelser Jana Gallo 412 86 249
Økonomisk rådgivning Wenche Tuvrønningen 412 80 528
Økonomisk rådgivning Terje Hammer 412 83 667
Økonomisk sosialhjelp Thomas Findahl (fagleder) 920 17 089
Økonomisk sosialhjelp Caroline Køhn Lundgaard 955 51 391
Økonomisk sosialhjelp Linda Sivertsen 920 43 849
Økonomisk sosialhjelp Jeanett Khan Berg 960 44 538
Kvalifiseringsprogrammet Sabiha Farooq 406 44 198
Jobbspesialist Utvidet Oppfølging - Seniorrådgiver Fred Are P. Hopland (fagleder arbeid og aktivitet) 949 83 561