Dagsenter

Hvis du trenger sosial kontakt, aktivisering og en meningsfylt dag kan du søke om plass på dagsenteret. Om du er pårørende som trenger avlastning kan du søke om plass i samråd med brukeren som skal ha plassen.

Hva tilbyr vi?

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud for deg som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud.

Dagaktivitetstilbudet har fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet, aktivisering og ernæring. Det er mange ulike aktiviteter, og det legges vekt på hva deltakerne selv ønsker å gjøre. Dagaktivitetstilbudet vil også være et avlastende tilbud for pårørende. 

Dagsenter for brukere med demensdiagnoser

Det er en egen avdeling for brukere med demensdiagnose, fordi disse brukerne trenger et tilrettelagt tilbud. For tiden er det 6 plasser på avdelingen.

Kontakt:

Slik søker du

Du søker Dagaktivitetstilbud ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Pris sykehjem

Pris sykehjem
Tjeneste Sats
Dagsenter, Kopås pr. dag 140 kroner
Transport dagsenter tur/retur 28 kroner
Korttidsopphold i sykehjem pr. døgn 193 kroner
Langtidsopphold i sykehjem Fribeløp og egenandeler beregnes ut fra beboers egen inntekt med fradrag

Egenandel dekker et lite frokostmåltid, fullverdig middag og transport. Kjører du bil eller blir kjørt selv betaler du ikke for transport.

Hva skjer videre?

Når du har søkt plass på dagsenter vil Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med dagsenter og forhøre seg om det er ledig plass til deg. Er det ledige plasser vil en av de ansatte på dagsenteret ta kontakt med deg eller pårørende for å avtale oppstart og antall dager du/dere ønsker.

Hvis dagsenteret er fullt, vil du stå på venteliste inntil det blir ledig plass.

Vi behandler søknader så raskt som mulig, og du får svar på din søknad senest innen tre uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Klage på tjenesten kan sendes skriftlig til avdelingsleder v/dagsenteret, Kopåsveien 5, 1914 Ytre Enebakk.

Sykehjem i Enebakk

Les mer om Enebakk sykehjem