Forebyggende psykisk helseteam

Alle kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse. Hos forbyggende psykisk helseteam kan barn/unge fra 0-18 år, og deres familier, få kortvarig psykisk helsehjelp.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr:

 • Samtaler med barn/ungdom
 • Samtaler med foreldre/foresatte
 • Familiesamtaler
 • Samtaler med gravide/vordende foreldre
 • Gruppetilbud
 • Undervisning og veiledning
 • Samarbeid med barnehager, skoler og andre instanser knyttet til temaer rundt psykisk helse  

Vi kan gi støtte og hjelp hvis barnet ditt eller familien opplever:

 • Vanskelige livshendelser
 • Tristhet og nedstemthet
 • Engstelse og bekymring
 • Utfordringer knyttet til sterke følelsesuttrykk og atferd
 • Utfordringer med samspill og kommunikasjon i familien
 • Bekymring knyttet til rusatferd hos barn og unge
 • Psykiske reaksjoner knyttet til graviditet, fødsel eller til det å bli foreldre 

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for barn og ungdom i alderen 0-18 år bosatt i Enebakk, og deres familie. 

Slik søker du

For å komme i kontakt med oss fyller du ut vårt henvendelsesskjema:

Kontakt Forebyggende psykisk helseteam

Har du spørsmål knyttet til skjemaet kan du ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 64 99 22 10

Samarbeidspartnere kan ta kontakt på vegne av ungdom/familien eller den gravide. Den du tar kontakt på vegne av, må samtykke til dette.

Søknadsfrist

Vi har ingen søknadsfrist. Ta kontakt via vårt skjema når det passer for deg.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hva skjer videre?

Etter at du har sendt inn en henvendelse vil en av oss i forebyggende psykisk helseteam ta kontakt med deg på telefonnummeret du har oppgitt i skjemaet. Du blir kontaktet innen ti virkedager.