Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser ved helsestasjonslege, for å se utviklingen de første tre leveårene.

Bestill time gratis

Du kan bestille time hos helsesykepleier ved å ringe oss på telefon 64 99 22 10  

Åpningstider på telefon

  • Mandag til torsdag: kl. 08:00-11:00 og kl. 12:30-14:00.
  • Fredag er telefonen stengt.

Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ring oss om barnet er syk dagen du har time, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din. 

Hvilken helsestasjon tilhører min familie?

Våre tilbud

Vi følger nasjonale faglig retningslinje for helsestasjoner og tilbyr oppfølgning av barnet fra nyfødt til skolealder.

Kurs og sosiale tilbud for småbarnsforeldre

Nyttige lenker og apper for deg som har småbarn 

Fysioterapi og ergoterapi 

Hos oss kan du få en konsultasjon med fysioterapeut som er tilknyttet helsestasjonen. Snakk med din helsesykepleier eller ring til helsestasjonen for å sette opp time.  

Alle familier blir også tilbudt et møte med fysioterapeut og helsesykepleier når barnet er ca. 8 uker og 8 måneder gammelt. 

Les mer på sidene til fysio- og ergoterapitjenesten  

Lover og regler