Svangerskapsomsorgen

Vi tilbyr gravide og partnere informasjon og veiledning om svangerskap, fødsel og det å bli foreldre. Vi følger dere fra starten av svangerskapet, til hjemmebesøket 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset og tilbyr også etterkontroll av deg 6-8 uker etter fødsel.

Bestill time gratis 

Du kan bestille time hos jordmor ved å ringe helsestasjonen på telefon 64 99 22 10 

Åpningstider på telefon til Enebakk helsestasjon er:

  • Mandag - torsdag: kl. 08:00-11:00 og kl. 12:30-14:00
  • Fredager er telefonen stengt. 

Vi behøver en del opplysninger for å opprette journal på deg og ber deg derfor om å ringe, ikke sende e-post. Vi kan ikke kommunisere om personsensitive opplysninger på e-post eller SMS.

Svangerskapsomsorgen er gratis.

Første svangerskapskontroll

Bestill første time hos jordmor i uke 6-12 eller når du selv føler du har behov. Første konsultasjon varer i inntil 60 minutter.

Første gang du er hos oss eller fastlegen din får du et helsekort. Det skal du ta med på hver kontroll sammen med en urinprøve.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Svangerskapet kan innebære både bekymringer, uro og glede. Vi er her for å støtte og trygge deg i disse prosessene.

Jordmor tilbyr oppfølging av gravide fra tidlig svangerskap og gjennom hele svangerskapet. I Enebakk er det 2 jordmødre.

I tillegg til faste konsultasjoner, tilbyr vi:

  • Fødselsforberedende kurs
  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Etterkontroll etter fødsel
  • Samtaler om psykisk helse og oppfølging av svangerskapsdepresjoner (EPDS)

Vi jobber etter nasjonale retningslinjer og i tett samarbeid med andre instanser som sykehus, fastlege og helsesykepleier på helsestasjonen.

Om svangerskapsomsorgen

Svangerskapsomsorgen er et samarbeid med fastlegene og helsestasjonen. Målet vårt er å gi gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet.

Som gravid velger du selv om du vil gå på kontroll til jordmor, fastlege eller i en kombinasjon.

Vi har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Partner er velkommen til å bli med!

Svangerskapsomsorg - våre tilbud

Nyttige lenker og apper for deg  

Lover og regler