Influensavaksine

Influensavaksine anbefales for de over 65 år samt de med økt risiko for smitte.

Hvem bør ta årlig influensavaksine?

 • Alle over 65 år.
 • Beboere i sykehjem og omsorgsbolig.
 • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende), svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter vurdering av lege).
 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Prematurt fødte barn under 5 år.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

Du kan ta influensavaksine i influensasesongen (oktober- februar)

 • Hos din fastlege
 • På apotek
 • I kommunal regi (oppdatert informasjon og informasjon om bestilling av time legges ut på denne siden hver høst)

Bestill time til influensavaksine i Enebakk kommune

Når det er tid for å ta influensavaksine (oktober - februar) oppdaterer vi denne siden med informasjon om hvordan du kan bestille time.