Kikhostevaksine for gravide

Vaksinen beskytter barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.  Fra mai 2024 får alle gravide tilbud om kikhostevaksine i uke 24 av svangerskapet.

Hvorfor bør gravide ta kikhostevaksine?

 • Kikhoste er en luftveisinfeksjon som kan gjøre små barn alvorlig syke. Sykdommen er farligst for uvaksinerte barn under 1 år.  
 • Vaksinasjon i svangerskapet beskytter barnet ditt mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.  
 • Kikhostevaksinen tilbys gravide i store deler av verden, og gir spedbarn god beskyttelse mot kikhoste.

Bestill time til kikhostevaksine

Du kan ta kikhostevaksine hos jordmor ved Enebakk helsestasjon, eller hos din fastlege.

Bestill time til kikhostevaksine hos jordmor ved Enebakk helsestasjon: 
helsestasjonen@enebakk.kommune.no  

Tlf. 64 99 22 10

Eller kontakt din fastlege for å bestille time til kikhostevaksine.

Hva koster det?

Kikhostevaksine hos jordmor ved Enebakk helsestasjon er gratis.

Kikhostevaksine hos fastlegen er gratis.

Hvordan fungerer vaksinen?

 • Gravide som tar vaksine lager beskyttende antistoffer. Antistoffene overføres videre til barnet i magen.  
 • For at barnet skal få beskyttelse, må du få vaksine mens du er gravid – uansett når du fikk forrige vaksine mot kikhoste.
 • Vaksinen som tilbys i Norge er Boostrix, som er kombinasjonsvaksine mot stivkrampe, difteri og kikhoste.
 • Kvinner som nylig har fått kikhostevaksine i svangerskapet og som skal reise til land der polio forekommer, anbefales poliovaksine på lik linje med andre reisende.  

Under og etter vaksinasjon

 • Vaksinen anbefales ved svangerskapskonsultasjonen i uke 24.  
 • Vaksinen gis med ett sprøytestikk i overarmen. Det er vanlig å få litt vondt på stikkstedet, og det kan også bli litt rødt og hovent. Noen får feber, vondt i musklene, føler seg litt syke eller utmattet. Dette går vanligvis over av seg selv i løpet av noen få dager.  
 • Det er ikke vist at barn får bivirkninger når mor vaksineres mot kikhoste i svangerskapet.  
 • Kontakt helsepersonell dersom du har spørsmål eller er bekymret for plager/sykdom etter vaksinasjon

Ønsker du vaksinen, men er kommet lengre i svangerskapet enn uke 24?

Vi tilbyr denne vaksinen til deg som er forbi svangerskapsuke 24.  

Innføring av tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide - FHI