Meningokokkvaksine (vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse)

Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom mellom 16 og 19 år å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse. 

Hvem bør ta vaksinen?

  • Ungdom i alderen 16-19 år bør vurdere å ta meningokokkvaksinen, spesielt i forkant av festivaler, leirer, russetid og lignende. Se mer om ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse på Helsenorge.no.
  • Personer uten miltfunksjon.
  • Nærkontakter rundt tilfeller av meningokokksykdom.
  • Personer med yrkesmessig risiko for smitte (laboratoriepersonell).
  • Reisende til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle meningokokktyper. I noen land kreves meningokokk ACWY-vaksinasjon før innreise. Meningokokk ACWY-vaksine anbefales for reisende til meningittbeltet i Afrika, og er påkrevd for pilegrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah).
  • Menn som har sex med menn og som har tilfeldig sex eller intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.

Hvor kan jeg ta meningokokk-vaksine?

Er du ungdom 16 – 19 år, ta kontakt med helsestasjon for ungdom på Familiens hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk.

Ring helsestasjonen tlf. 64 99 22 10 eller send e-post til helsestasjonen@enebakk.kommune.no for å bestille time.

Andre i målgruppa må ta kontakt med

  • Fastlege
  • Apotek (du må ha resept fra lege)

Mange videregående skoler tilbyr vaksinen til elever i februar/mars, ofte mot betaling.

Vaksinen er gratis å sette på Helsestasjon for ungdom, men du må selv hente ut vaksinen på apoteket, og betale det vaksinen koster. 

Resepten du trenger for å hente ut vaksinen på apoteket får du på helsestasjon for ungdom.

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer.

Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp.

I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.