Kommuneleger

Enebakk kommune har en kommuneoverlege og en smittevernlege.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Merete Hvistendahl er kommuneoverlege i Enebakk kommune.

Kontakt kommuneoverlegen: postmottak@enebakk.kommune.no

Smittevernlege

smittevernlegen er den kommunelegen som har ansvaret for å planlegge kommunens smittevern, overvåke situasjonen, håndtere hendelser og gi råd til helsepersonell og befolkningen i kommunen.

Lars-Erik Fikke er smittevernlege i Enebakk kommune.

Kontakt smittevernlegen: postmottak@enebakk.kommune.no