Legevakt

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Du skal alltid ta kontakt på telefon før du drar fysisk til legevakt. Det er gratis å ringe.

Ved fare for liv og helse, ring 113

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. Det gjelder også hvis du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Hvem kan få tilbudet?

Bor du på Flateby, er din legevakt Nedre Romerike Legevakt.

Alle andre innbyggere i Enebakk har legevakt ved Follo medisinske senter.

Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes.

Åpningstider

Legevaktordningen tilbyr øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Legevakten har også legebil som kan kjøre ut. Hvis ditt legekontor er åpent, kontakter du fastlegen først.

Hva koster det?

Det er gratis å ringe, men når du bruker tjenester fra legevakt må du betale en egenandel.

Faktura- og administrative spørsmål

Follo medisinske senter har eget sentralbordnummer for administrative spørsmål og fakturaspørsmål: 66 89 11 00

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo er et døgnåpent helsetilbud for personer av alle kjønn, fra og med 14 år, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Dersom den det gjelder er under 14 år, skal henvendelsen gå til barnemottaket på Oslo universitetssykehus, Ullevål, telefonnummer 22 98 91 40.

Giftinformasjonen

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året.