Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en interkommunal tjeneste for Enebakk, Frogn og Nesodden kommune. Vi jobber for å fremme befolkningens helse og beskytte mot forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern har egen nettside:

Miljørettet helsevern for Enebakk, Frogn og Nesodden

På nettsiden finner du informasjon om hva Miljørettet helsevern gjør, hva du som virksomhet må melde fra til oss, og hvilke krav og anbefalinger som gjelder.  

Miljørettet helsevern er «Arbeidstilsynet» for barn og unge i barnehager og skoler. Vi har tilsyn med helsemessige forhold i virksomheter, som svømmebasseng, tatoveringsstudioer, solarier og campingplasser.

Miljørettet helsevern er klageinstans for publikum i saker som gjelder støy, lukt, avfall, forurensning og lignende, etter forskrift om miljørettet helsevern.

Kontakt Miljørettet helsevern

E-post: miljorettet.helsevern@frogn.kommune.no