Psykososialt kriseteam

Det er et eget kriseteam i kommunen. Kriseteamet tilbyr akutt hjelp til personer eller grupper som har vært utsatt for eller vært vitne til alvorlige og akutte hendelser. Kriseteamet består av fagpersonell med kompetanse i psykososialt arbeid.

Hvem får hjelp av kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres av legevaktsentralen etter vurdering av behov fra nødetatene eller kommunens kriseledelse.

Ved behov for akutt hjelp

Kontakt din fastlege eller legevakta, telefon 116 117

Ved livstruende tilstander

Hva gjør kriseteamet?

Kriseteamets hovedoppgaver er å gi psykososial støtte og hjelp til enkeltpersoner, familier eller større grupper av mennesker som opplever krise. Kriseteamet bistår kontakt med nødvendige hjelpetiltak.

Tilbudet er gratis.

Reaksjonsmønstre i krise

Krisereaksjoner er normale reaksjoner på unormale hendelser. Ulike personer kan reagere forskjellig uavhengig om de har vært i samme situasjon. Det er normalt.

Les mer om akutte reaksjoner ved kriser på kriser.no