Rusteamet

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk, kan du få råd og veiledning av en ruskonsulent. Ruskonsulenten kan hjelpe deg med å tilrettelegge for tiltak for bedre fungering i hverdagen.

Hvem kan få tjenester?  

Er du over 18 år og trenger hjelp og bistand på grunn av avhengighetsproblematikk, enten du har psykiske vansker eller ikke, kan du få rusoppfølging. For å få tjenester må du bo i kommunen, og ha behov for hjelp etter et eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet
 • Langvarig, moderat eller alvorlig rusmiddelavhengighet
 • Funksjonsfall som skyldes milde eller kortvarige avhengighetsproblem som krever profesjonell hjelp
 • Du er motivert for å ta imot hjelp og ønsker bedring
 • Du ønsker individuell plan og/eller hjelp til å koordinere tjenestetilbud

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta, telefon 116 117  

Ved livstruende tilstander, ring 113

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjelpen kan bestå av et eller flere punkter:

 • Bistå med å koordinere omsorg- og tjenestebehov
 • Motivere til deltakelse i ulike aktiviteter
 • Motivere til å etablere eller oppsøke sosiale nettverk
 • Veilede til rusmestring
 • Henvise til avrusning og behandling
 • Utlevering av brukerutstyr
 • Henvisning til tvungen behandling i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven
 • Oppfølging av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

Slik søker du

Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Fastlegen kan hjelpe og/eller henvise til psykiske helsetjenester i kommunen.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Alle søknader vurderes individuelt. Du blir kontaktet når søknaden er under behandling. Tjenestene innvilges på grunnlag av helse- og omsorgstjenesteloven. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.