Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et folkehelsetilbud for innbyggerne i kommunen. Tilbudet retter seg mot personer som ønsker å endre levevaner og bedre helsen. Vi veileder og gir oppfølging innenfor fysisk aktivitet, søvn, kosthold og tobakk.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet passer for deg over 18 år. Vi tilbyr også oppfølging av barn og familier gjennom helsestasjonen og skolehelsetjenesten i kommunen.

Frisklivsresept

Hva innebærer det?

  • Tilbud om individuell samtale med en veileder hvor vi kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak
  • En reseptperiode varer i 12 uker
  • Tilbud om treninger i gruppe
  • Kurs og temastunder
  • Informasjon om andre lavterskeltilbud i kommunen

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan ta direkte kontakt med oss for mer informasjon eller for å avtale en helsesamtale.

Du kan også be legen din, annet helsepersonell eller ansatte i NAV om å sende en elektronisk frisklivsresept til oss, så tar vi kontakt med deg.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, men egenandel ved kursdeltakelse kan forekomme.

Kontaktinformasjon

Telefon: 948 85 419 / 64 99 22 31
E-post: frisklivssentralen@enebakk.kommune.no 

Postadresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Besøksadresse: Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Følg gjerne Frisklivssentralen i Enebakk på Facebook

Kurs

Treningstilbud