Hjemmerehabilitering

Har du hatt en plutselig eller gradvis funksjonsfall og ønsker å gjenvinne det du tidligere har mestret? Da kan hjemmerehabilitering være noe for deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjemmerehabilitering er en tidsavgrenset, intensiv, personsentrert og målrettet rehabilitering til voksne hjemmeboende som har fare for eller har hatt et funksjonstap.

Treningen skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. Treningen gjøres sammen med representanter fra teamet, som i dag består av en sykepleier, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Vi samarbeider tett med hjemmetjenesten.

Vi gjør en tverrfaglig kartlegging hvor vi finner hverdagslige aktiviteter som er viktig for deg å mestre. Eksempler på mål kan være å mestre å dusje selvstendig, lage mat, bevege seg utendørs, handle. Basert på dette setter vi opp mål i samråd med deg, og legger en treningsplan for perioden. Treningen foregår på dagtid. Perioden varer i 4-6 uker.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende voksne over 18 år som har hatt et plutselig redusert funksjonsfall eller har opplevd et gradvis funksjonsfall i hjemmet. Du må være motivert og klare å sette mål for treningsperioden.

Slik søker du

Du eller dine pårørende kan ta kontakt med oss på telefon 64 99 22 30 eller send en e-post til hjemmerehabilitering@enebakk.kommune.no

Fastlegen og andre helseinstanser kan også søke/henvise til hjemmerehabilitering.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Henvisninger tas fortløpende. Det gjøres prioriteringer.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

En fra hjemmerehabiliteringsteamet vil ta kontakt med deg så raskt som mulig og informere om eventuell ventetid eller når teamet kan komme på et vurderingsbesøk.

Klage

Klager på tjenesten kan rettes til enhetsleder ved enhet rehabilitering, mestring og tildeling.

E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.