Avlastning for barn og unge

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva kan vi tilby?

  • døgnopphold i avlastningsenhet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • opphold hjemme hos private avlaster

Det vurderes i hver enkelt sak, i samråd med søker, hva som er mest hensiktsmessig. 

Hvem kan søke om avlastning?

  • du som gir omsorg, må ha behov for avlastning for fortsatt å kunne ivareta omsorgsbehovet i hjemmet
  • omsorgsansvaret må være langvarig og tyngende

Når har du ikke rett på avlastning?

  • omsorgsgivers behov for barnevakt
  • at omsorgsgiver mangler nettverk, er ikke alene et kriterium
  • en diagnose eller bestemt type funksjonsnedsettelse er ikke alene et kriterium
  • som erstatning for andre tiltak du har tilbud om, men ikke ønsker å benytte, for eksempel SFO eller hjemmesykepleie

Slik søker du

Du søker avlastning ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt vil du få et brev fra Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester med svar på din søknad. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, senest innen 3 uker.

Klage

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no 
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending) 

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.