Parkering for forflytningshemmede (HC-kort)

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Hvem kan få parkeringstillatelse?

Du kan søke om parkeringstillatelse:

  • Du har store forflytningsvansker, som må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege.
  • Du har særlig behov for parkeringsmuligheter nærbosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
  • Du må være bosatt i Enebakk kommune. 

Slik søker du

Du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ved å laste ned og fylle ut søknadsskjema:
 
Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 2 MB)

Dokumentasjon du må legge ved søknaden: 

  • Legeerklæring (PDF, 2 MB)
  • Passbilde (foto i passbildestørrelse, skriv navnet ditt på baksiden)
  • Kopi av begge sider på førerkortet

Papirskjemaet med vedlegg sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Utstedelse av parkeringsbevis er en gratis tjeneste.

Klage

Dersom du mener at du ikke har fått innvilget en tjeneste som du har krav på, har du rett til å klage. Klageadgang for de ulike tjenestetyper er det opplyst om i vedtaket ditt.

Klage på vedtak kan sendes skriftlig til Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester.
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog: Enebakk kommune eDialog skjema (kryptert og sikker sending)

eller via post til Enebakk kommune v/ Tjenestetildeling for helse- og omsorgstjenester, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Har din parkeringstillatelse gått ut på dato?

Hvis din parkeringstillatelse er gått ut på dato, må du søke på nytt. Send oss en ny søknad ved å fylle ut søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Husk å legge ved legeerklæring, passbilde og kopi av begge sider på førerkortet.

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen:

  • På offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Du kan ikke parkere:

  • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • På parkering reservert for andre brukergrupper. Som for eksempel parkering for buss, taxi, motorsykkel eller lignende.
  • På private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Disse har egne regler, dette står opplyse på parkeringsplassen.