Demensomsorg - demenskoordinator

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det finnes mange flere. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til endringer på områder som hukommelse, språk og væremåte. Demens påvirker evnen til å fungere i dagliglivet.

Hva kan demenskoordinator hjelpe deg med?

  • gi informasjon om demens og hvordan utredning av sykdommen foregår
  • være en støtte og gi veiledning til deg som har demens og dine pårørende 
  • bistå fastlege i utredning og oppfølging av din demenssykdom
  • gi informasjon om aktuelle tilbud og tjenester i kommunen som f. eks.  dagsenter og hjemmetjeneste, samt hvordan du søker om tjenestene
  • være et bindeledd mellom deg som er syk og hjelpeapparatet
  • arrangerer samtalegruppe for pårørende og pårørendeskole
  • være en ressursperson i forhold til demens i kommunen 

Demenskoordinator har taushetsplikt.

Hvem kan ta kontakt med demenskoordinator?

Alle som er berørt av demenssykdom kan ta kontakt. 

Tjenesten er gratis og man trenger ikke å søke om tjenesten. 

Ta gjerne kontakt med: 

Synnøve Ask Kowalczyk, demenskoordinator 
Arbeidstid: mandag, tirsdag og torsdag 
Telefon: 457 26 310 
E-post: synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no

Heidi Naomi Upshur, demenskoordinator
Telefon: 457 32 137
E-post: heidi.naomi.upshur@enebakk.kommune.no
 
Hvis du ikke har mulighet til å sende e-post, kan du ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 64 99 20 00, så videreformidles kontaktinformasjon og koordinator vil ta kontakt.

Aktuelle tilbud lokalt

Samtalegrupper

Ta kontakt med demenskoordinator for informasjon om lokale tilbud.

Hva er demens?

Nyttige nettsider om demens