Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel

Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel må søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunens ergoterapitjeneste kan bistå med å gjøre en vurdering av hvilke hjelpemidler som er aktuelle, og videre hjelpe med å skrive søknad, samt tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Før du søker

Før det henvises til ergoterapi anbefales det at du har fått undersøkt din hørsel hos fastlege eller audiograf, og/eller ditt syn hos optiker eller øyelege. Dokumentasjon på nedsatt syn eller hørsel legges ved søknad om hjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentral, og må være nyere enn 2 år gammel.

Slik søker du om hjelpemidler

Du søker om hjelpemidler ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Behov for reparasjon?

Ved behov for reparasjon eller sjekk av ditt syns- eller hørselshjelpemiddel, ta kontakt med hjelpemiddeltekniker, e-post: hjelpemidler@enebakk.kommune.no, tlf. 940 10 933

Kontakt

Fysio- og ergoterapi

E-post: ergo@enebakk.kommune.no 
Telefon: 64 99 22 30 

Besøksadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Postadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk