Hjelpemidler

Enebakk kommune hjelper deg som har behov for hjelpemidler for å mestre hverdagen i en kort eller lengre periode.

Hva trenger du hjelp til?

Hva tilbyr vi?

Vårt kommunale hjelpemiddellager tilbyr et kortvarig utlån av hjelpemidler. Kommunens fysio- og ergoterapeuter gir deg bistand og veiledning om du har behov for hjelpemidler. Ved et varig behov hjelper vi deg å søke om hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Krykker (med brodder) lånes ut på Servicetorget i rådhuset (depositum 400 kroner).

Reparasjon eller skadet hjelpemiddel?

Er ditt hjelpemiddel ødelagt eller slitt? Les om hjelpemiddellagerets åpningstider, og ta kontakt med hjelpemiddeltekniker, e-post: hjelpemidler@enebakk.kommune.no, tlf. 940 10 933

Kontakt

Fysio- og ergoterapi

E-post: ergo@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 30 

Besøksadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Postadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk