Korttidsutlån av hjelpemidler

Hjelpemiddellageret har enkle hjelpemidler for midlertidig og akutte behov. I åpningstiden kan du selv hente og levere hjelpemidler uten avtale. Hjelpemiddeltekniker er behjelpelig med store og tunge hjelpemidler.

Standard utlånstid er inntil 3 måneder, eller til behovet opphører. Hjelpemidler fra lokalt hjelpemiddellager kan også lånes ut i påvente av behandling av søknad om varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. 

Åpningstider hjelpemiddellager

  • Mandag kl. 14:00–15:00
  • Tirsdag kl. 14:00–15:00
  • Onsdag kl. 14:00–15:00
  • Fredag kl. 09:00–10:00 

Besøk utenom åpningstiden må avtales. Se under "Kontakt" lenger ned på siden. 

Besøksadresse hjelpemiddellager: Prestegårdsveien 6, Ignagard bo- og servicesenter, nord-østre hjørne, ned rampe mot garasjeport. (Kart i Google Maps).

Hva kan jeg låne?

Eksempler på hjelpemidler du kan låne fra korttidslageret er blant annet:  

  • rullatorer
  • manuelle rullestoler
  • toalettforhøyere
  • toalettstoler
  • dusjstoler
  • hjertebrett til seng 

Krykker (med brodder) lånes ut på Servicetorget i rådhuset mot et depositum på 400 kroner, som betales kontant eller med Vipps. Utlånstid er 4 måneder. Hvis krykkene beholdes ut over dette vil depositumet tilfalle Enebakk kommune, og du beholder krykkene. Ved utlån signerer du på en kontrakt der dette kommer frem.

Kontakt

Hjelpemidler

E-post: hjelpemidler@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 30

Besøksadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Postadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk