Varig behov for hjelpemidler

Har du behov for varig utlån av hjelpemidler, må du søke om vedtak fra NAV Hjelpemiddelsentral. Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen hjelper deg med å utrede ditt behov, og hjelp til søknad, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Slik søker du

Du søker om varig utlån av hjelpemidler ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan også fylle ut skjemaet på vegne av andre med samtykke. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Søknadsbehandling og behandlingstid

Kommunen / NAV Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Forespørselen om hjelpemidler vurderes i kommunen etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad, og ergoterapeut vil ta kontakt innen to uker etter henvisningen er mottatt. 

For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fatter NAV Hjelpemiddelsentral vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Kontakt

Fysio- og ergoterapi

E-post: ergo@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 30 

Besøksadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Postadresse:
Enhet rehabilitering, mestring og tildeling, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk