Badevannskvalitet

Enebakk kommune tar vannprøver ved badeplassene i Enebakk fra juni til august. 
Vi måler mengder av enterokokker og e.coli-bakterier.

Analyseresultater

Ved årets første måling ligger vi godt under kritiske grenseverdier i måleresultatene.

Badevannskvalitet Vik badeplass

Badevannskvalitet Vik badeplass
Dato Parameter Resultat Enhet Usikkerhet Grenseverdi
12.07.23 Ikter/svømmekløe ikke påvist /100ml 1
20.06.23 Enterokokker 8 /100ml 5-12 400
20.06.23 E.Coli 8 /100ml 5-14 1000

Badevannskvalitet Bermerud badeplass

Badevannskvalitet Bermerud badeplass
Dato Parameter Resultat Enhet Usikkerhet Grenseverdi
12.07.23 Ikter/svømmekløe ikke påvist /100 ml 1
20.06.23 Enterokokker 4 /100ml 3-6 400
20.06.23 E. Coli 30 /100ml 17-52 1000

Badevannskvalitet Flateby Bruk badeplass

Badevannskvalitet Flateby Bruk badeplass
Dato Parameter Resultat Enhet Usikkerhet Grenseverdi
20.06.23 Enterokokker 15 /100ml 10-23 400
20.06.23 E. Coli 7 /100ml 4-12 1000

Se temaside om badevann på FHI.no